KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Coly tjestenine su prehrambeni poluproizvodi koji se dobijaju primarno od pšeničnog griza ili namjenskog brašna miješanjem sa vodom uz dodavanje sekundarnih sastojaka.

U strukturu proizvoda najviše ulazi pšenični griz , voda i jaja. Sadržaj tvari animalnog porijekla ne prelazi 2 % te kao takav proizvod ne podliježe veterinarskom pregledu, jer je po strukturi i sastavu namirnica predominantno biljnog porijekla. Količina vode ne prelazi 13,5 %. Ulazna komponenta jaja stavljena su pod zdravstvenu kontrolu kod primarnih poljoprivrednih proizvođača jaja i proizvoda od jaja, a isporučuju se sa odgovarajućim certifikatom izdatim od ovlaštene i kompetentne veterinarske i druge institucije kojom se dokazuje njihova zdravstvena ispravnost. Obzirom na kvantitativnu strukturu i zastupljenost osnovnih sirovina ( pšenični griz), Coly tjestenine su namirnice predominantno biljnog porijekla, odnosno namirnice na bazi cerealija – žitarica, jer u procesu proizvodnje sukladno ovoj specifikaciji ne koriste se druge sirovine animalnog porijekla.

Voda koja se upotrebljava u proizvodnji tjestenina mora u pogledu kvaliteta ispunjavati uslove propisane za vodu za piće.

Osnovna sirovina Coly tjestenina je pšenična krupica (griz), koja se dobija mljevenjem od: obične pšenice ( Triticum vulgare) ili posebne vrste tvrde pšenice ( Triticum durum).

Brašno ili griz moraju biti prosijani, a u pogledu kvaliteta i higijenske ispravnosti moraju ispunjavati uslove predviđene propisima. Najčešće se upotrebljava samo pšenična krupica durum koja se od obične razlikuje po većim sadržajem bjelančevina i karakterističnom žutom bojom. Osim pšenične krupice dodatne komponente tjestenine mogu biti krupica ili brašno drugih žitarica. Najpovoljnije brašno za izradu Coly tjestenina je ono koje je dobijeno od tvrdih pšenica, s velikim sadržajem bjelančevina i čvrstim ljepkom otpornim na rastezanje.

Tjestenine od ovakvog brašna imaju prijatnu žućkastu boju, staklavost, otporne su na kidanje, ne gube oblik, ne sljepjuju se i ne raskuhavaju. Kvalitetna tjestenina se poznaje i po tome što poslije kuhanja od 10 minuta, povećava volumen za dva do tri puta.

Prema tehnološkom postupku Coly tjestenina je sušena i ne sadrži više od 13,5 % vlage.

Prema sastojcima Coly tjestenine se može proizvoditi kao: obična tjestenina ( bez jaja) i tjestenina sa jajima. Obična tjestenina ne sadrži jaja i proizvodi se od brašna /krupice, vode i ili/od drugih komponenti. Tjestenina s jajima definira kao tjestenina koja na kilogram mlinarskih proizvoda sadržava 3 cijela jaja kategorije D ili odgovarajuću količinu jaja u prahu, odnosno melanža.

Sušena Coly tjestenina dijeli se po obliku na:

  1. Kratku tjesteninu ( spirala, makaroni i drugi oblici),
  2. Dugu ( špageti)
  3. Savijenu tjesteninu ( rezanci)

Prema oblicima koji izlaze iz mašina « Coly» tjestenina može biti : Fida, Makaron, Spirala, Široki rezanac, Čipkasti rezanac, Makaron canostri, Školjka rigate, Pužić gnocco, Tarhana, Kisela tarhana, Zvjezdice, Domaći pilav, Makaon figurice, Figurice za supu, Prstenčići.

Tjestenine ne spadaju u visokorizične proizvode u pogledu razine rizika kontaminacije rezuduima mikroorganizama, kao i kemijskim fizičkim rezuduima, ali se općenito može reći da su srednje rizični te da je neophodno obavljati monitoring mikrobiološke slike putem analiza.

Učestalost ispitivanja se određuje na način da se osigura zdravstvena ispravnost sirovina, među proizvoda, a na temelju podataka o ulazu sirovina, tehnološkom procesu i obimu proizvodnje.

Kvalitetna tjestenina mora imati karakterističnu boju, izgled i okus za vrstu proizvoda. Pri kuhanju mora ostati čvrsta, površina ne smije biti ljepljiva, a okus mora biti specifičan za pojedinu vrstu tjestenine.

Trajanje kuhanja ovisi o obliku tjestenine i upotrbljenim sastojcima.

Zahtjeve za kvalitetom proizvoda « Coly Company » možemo klasificirati u dvije osnovne grupe:

- primarni zahtjevi bazirani na zaštiti zdravlja konzumenata
- sekundarni zahtjev: zahtjevi texture, organoleptička i senorska svojstva Coly tjestenina

Primarni zahtjevi postavljaju preventivne mjere za sprečavanje kontaminacije Coly tjestenina kao i kontrolne mjere bazirane na analitičkoj kontroli proizvoda sa aspekta zdravstvene ispravnosti.

Ovi zahtjevi definirani zakonskom regulativom: Setom Zakona, Pravilnika i drugih akata.

Zdravstvenim ispravnim proizvodima « Coly Company « smatra se proizvod koji ne sadrži mikroorganizme, parazite i njihove razvojne oblike u broju koji predstavlja opasnost za zdravlje ljudi te ne sadrže tvari u koncentracijama koje same ili zajedno s drugim tvarima predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi.

Ispitivanje zdravstvene ispravnosti proizvoda « Coly Company « vrši se u mikrobiološkoj laboratoriji doma zdravlja Lukavac.